1. Ασφάλεια ΣΕΦΕ https://docs.google.com/document/d/1CwbJFAj _P_Q1YHLxqjHWjSTJDhccpg5enaCubPhKS7o/edit

2. Αντιμετώπιση συμβάντων διαρροής Hg https://docs.google.com/document/d/1SP67FQRjuexjo_dub8f _5OO7pZ_XA4LgDQvSM6qrK_o/edit Προσοχή  με τον τοξικό διμέθυλο-Hg! http://www.chemistry.upatras.gr/~klouras/edu/chem_gen_files/Chemotherapy_files/The_Death_of_Karen_Wetterhahn.pdf

3. Οδηγίες Ασφαλείας ΣΕΦΕ (Από τον Ν.Παπασταματίου, Σχ. Σύμβουλο ΦΕ) http://www.slideshare.net/npapastam/ss-6738169 [slideshare id=6738169&doc=random-110128153204-phpapp01&type=d]

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εθνικό ίδρυμα Ερευνών – ΕΙΕ) http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/docs/odigos.pdf

5. Πιστοποιημένες εταιρείες αποκομιδής-διαχείρισης αποβλήτων https://drive.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuNEZ2djB4UkN4eEk/edit?usp=sharing

6.  Τεχνικές Προδιαγραφές Χημικών ουσιών ΣΕΦΕ (Sigma-Aldrich Ltd) https://drive.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuLUxHalVJemwyVkU/view?usp=sharing

7. Επεξεργασία και απόρριψη των χημικών αποβλήτων.

https://drive.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmueGVwYmc5STB2TkE/view?usp=sharing