1. Σελίδα Πειραμάτων Βιολογίας

http://tzapits.wordpress.com/biology/c/thetikis/lab/

2. A LOT OF EXPERIMENTS (IN ENGLISH):

http://www.biology-resources.com/biology-experiments2.html

3. Απομόνωση ανθρώπινου DNA! (ΕΚΦΕ Λευκάδος)

http://www.slideshare.net/stathis13061965/102-dna-2-12748662