1) Σεμινάριο – Χημεία Ι (19-21/3/2013)

https://docs.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuWVp3VmZNYlVIRnM/edit?usp=sharing

2. Oι απαραίτητες χημ. ουσίες για την τέλεση των εργ. δραστηριοτήτων Χημείας (ΓΕΛ, Γυμν.)

https://drive.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuYzJsNnZMVzliZ1U/edit?usp=sharing