1. Οπτικό Μικροσκόπιο (χρήση και Φύλλα εργασίας)

https://docs.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmueDlZMUFma09nYmM/edit