1) Σεμινάριο – Χημεία Ι, 19-21/3/2013

https://docs.google.com/file/d/0B8McYtGU0XmuWVp3VmZNYlVIRnM/edit?usp=sharing